AC eller ej?

Jag har astma och känsliga luftrör och får lätt ac-hosta av den konstgjorda kylan och...