Vägar och infrastruktur

Området i stort har riktigt bra vägar, med ordentlig vägren. Och förhållandevis lugn trafik. All genomfart ligger på den större vägen Sukhumvit lite längre in i landet.

Thailands ekonomi är under stark tillväxt och regionen som området tillhör är inget undantag. Snarare tvärt om. 

Detta innebär rent praktiskt att varje år sker många förbättringar. Vägar får beläggning. Farliga korsningar byggs om.

Landet satsar mycket på både järnväg och vägnät.

Tyvärr innebär det ibland också att något enstaka vägavsnitt kan vara avstängt hela semestern. Eller att den normalt fina betongvägen plötsligt är en dammig och spårig grusväg. Eller en viktig bro renoveras och gör att man vid högvatten får ta omvägar.

Lokalt har det skett minst två större förbättringar sedan förra vintern. Vägen från Bali Residence mot Ban Phe har breddats från bron till kommunhuset och samtidigt fått ny beläggning. Det vi kallar blå vägen, från Bali Residence direkt till strandvägen, är nu helt belagd. Konkret innebär detta att restiden till skolan, många restauranger och populära stränder minskat avsevärt.