Hostigt och favoriter

Lilleman har fått en hosta som stör nattsömnen och aptiten och då är han inte...