Fruktfrossa

Det är varmt och fuktigt, då behöver vi fylla på ordentligt med vätska. Blev flytande...