Lappa och laga

Vill påminna om Steri-Strip, vårt absoluta måste i alla packningar. Det och kirurgtejp, både i...